Contactgegevens
Adres:
Papenstraat 13
8162 RP Epe
openingstijden:
Ma-Di-Do-Vr van 14.00 uur - 17.00 uur
Telefoon:
(0031) (0)578 616102
Fax:     
(0)578 615789
E-mail:
secretariaat@appaloosa-stamboek.com
Overige E-mail
Promotieteam:
promotie@appaloosa-stamboek.com 
Redactie AN:
redactie@appaloosa-stamboek.com  
Webmaster:   
webmaster@appaloosa-stamboek.com 
  
© vereniging het Nederlandse Appaloosa Stamboek
 

Predikaten

Voor NAS geregistreerde hengsten, merries en ruinen zijn er verschillende predikaten te behalen. Hieronder staan de te behalen predikaten vanuit de reglementen toegelicht. STER Merries ingeschreven in het Hoofdstamboek of Stamboek worden bij het behalen van een 1e stamboekpremie ster verklaard. Ruinen ingeschreven in het ruinenboek worden bij het behalen van een 1e stamboekpremie ster verklaard, mits zij hebben ingeschreven gestaan in het veulenboek (hulpveulenboek). Merries ingeschreven in het Hulpstamboek of Registerstamboek worden bij het behalen van een 1e stamboekpremie ster verklaard, indien ouders en grootouders geregistreerd zijn bij een erkend stamboek. Ouders dienen opgenomen te zijn. Merries en ruinen welke de ongewenste kleureigenschappen voeren zoals omschreven in art 2b  van het stamboekreglement en art. 8 van het keuringsreglement komen NIET in aanmerking voor sterverklaring KEUR Aan Stermerries die een I.B.O.P. B. met 77 punten en geen punt lager dan een 6 hebben behaald; en een eigen eerste premie veulen getoond hebben van een goedgekeurde hengst kan het keurpredikaat worden toegekend. In plaats van een veulen is een sterdochter, of een sterruin ook voldoende. Goedgekeurde hengsten die een I.B.O.P. B met 77 punten en geen cijfer lager dan een 6 hebben behaald, voor het leven zijn goedgekeurd en 1e premie hebben behaald.   Men kan 3 proeven afleggen; een zadelproef, een aangespannen proef of een recreatieproef (tenminste A). In plaats van een I.B.O.P. B met 77 punten en geen punt lager dan een 6, is het ook voldoende als de stermerrie of hengst startgerechtigd is in de M-klasse met 5 winstpunten in één van de categorieën; springen, samengesteld, dressuur of mennen. In de categorie mennen kan de klasse M gelijkgesteld worden aan klasse 3. FOKPREDIKAAT A, B, of C klasse Na stamboekopname (en/of veterinair goedgekeurde volledig beoordeelde hengsten op HK of Na- en Herkeuring) van minimaal 7 nakomelingen van de voor het leven goedgekeurde hengst, wordt de hengst voorzien van een Fokpredikaat A, B of C klasse. De hengst krijgt het fokpredikaat toegekend en uitgereikt op de hengstenkeuring. Alle positieve en negatieve beoordelingen van de nakomelingen worden meegenomen door de hengstencommissie bij het vaststellen van de fokklasse. De rapportage wordt voor 1 oktober van het jaar verstrekt aan de eigenaar van de hengst. PREFERENTSCHAP Merries van 8 jaar of ouder met minstens drie afstammelingen die bekroond zijn met een eerste of tweede premie, waarvan er twee op driejarige of oudere leeftijd een eerste premie behaald moeten hebben. Een goedgekeurde zoon telt voor een eerste premie. Hengsten bij het behalen van 15 punten met inbegrip van minimaal 1 goedgekeurde zoon, indien zij voor het leven zijn goedgekeurd. Bij het behalen van 30 punten zonder goedgekeurde zoon indien zij voor het leven zijn goedgekeurd. De punten kunnen op onderstaande manier worden verzameld. Een goedgekeurde zoon:   3 punten Een keurmerrie:         3 punten  Een stermerrie:   2 punten Een sterruin: 2 punten  Een 3e bezichtigingshengst: 1 punt PRESTATIESCHAP S(Sport) Z mennen     met 1 winstpunt.  Z dressuur    met 1 winstpunt.  Z springen    met 1 winstpunt.  Z samengesteld   met 1 winstpunt. D.E.R. Dutch Endurance Riders N.V.L.R. Ned. Ver. Lange Afstand Ruiters. Gekwalificeerd in klasse IV.  I.B.O.P. A of AA hebben behaald alleen voor mini’s. Deze voorwaarden gelden voor merries, hengsten en ruinen in de grote en kleine maat. Voor de mini- en kleine maat t/m 1.18 geldt: de in hun categorie hoogst haalbare klasse met 5 winstpunten, indien deze lager is dan de klasse Z. PRESTATIESCHAP A(Afstammelingen) Merries met 2 geregistreerde kinderen die bij een basiswedstrijdorganisatie tenminste een M-klassering met 5 winstpunten in één van de disciplines: dressuur, springen, samengestelde wedstrijd mennen hebben behaald.  I.B.O.P.  A of AA. hebben behaald alleen voor mini's.      
Contactgegevens
Adres:
Papenstraat 13
8162 RP Epe
openingstijden:
Ma-Di-Do-Vr van 14.00 uur - 17.00 uur
Telefoon:
(0031) (0)578 616102
Fax:     
(0)578 615789
E-mail:
secretariaat@appaloosa-stamboek.com
Overige E-mail
Promotieteam:
promotie@appaloosa-stamboek.com 
Redactie AN:
redactie@appaloosa-stamboek.com  
Webmaster:   
webmaster@appaloosa-stamboek.com 
  
© vereniging het Nederlandse Appaloosa Stamboek
 

Predikaten

Voor   NAS   geregistreerde   hengsten,   merries   en   ruinen   zijn   er   verschillende   predikaten te    behalen.    Hieronder    staan    de    te    behalen    predikaten    vanuit    de    reglementen toegelicht. STER Merries    ingeschreven    in    het    Hoofdstamboek    of    Stamboek    worden    bij    het behalen van een 1e stamboekpremie ster verklaard. Ruinen   ingeschreven   in   het   ruinenboek   worden   bij   het   behalen   van   een   1e stamboekpremie   ster   verklaard,   mits   zij   hebben   ingeschreven   gestaan   in   het veulenboek (hulpveulenboek). Merries   ingeschreven   in   het   Hulpstamboek   of   Registerstamboek   worden   bij het   behalen   van   een   1e   stamboekpremie   ster   verklaard,   indien   ouders   en grootouders    geregistreerd    zijn    bij    een    erkend    stamboek.    Ouders    dienen opgenomen te zijn. Merries   en   ruinen   welke   de   ongewenste   kleureigenschappen   voeren   zoals omschreven    in    art    2b        van    het    stamboekreglement    en    art.    8    van    het keuringsreglement komen NIET in aanmerking voor sterverklaring KEUR Aan   Stermerries   die   een   I.B.O.P.   B.   met   77   punten   en   geen   punt   lager   dan een   6   hebben   behaald;   en   een   eigen   eerste   premie   veulen   getoond   hebben van   een   goedgekeurde   hengst   kan   het   keurpredikaat   worden   toegekend.   In plaats van een veulen is een sterdochter, of een sterruin ook voldoende. Goedgekeurde   hengsten   die   een   I.B.O.P.   B   met   77   punten   en   geen   cijfer   lager dan   een   6   hebben   behaald,   voor   het   leven   zijn   goedgekeurd   en   een   1e   premie hebben behaald.   Men   kan   3   proeven   afleggen;   een   zadelproef,   een   aangespannen   proef   of   een recreatieproef (tenminste A). In   plaats   van   een   I.B.O.P.   B   met   77   punten   en   geen   punt   lager   dan   een   6,   is het   ook   voldoende   als   de   stermerrie   of   hengst   startgerechtigd   is   in   de   M- klasse   met   5   winstpunten   in   één   van   de   categorieën;   springen,   samengesteld, dressuur   of   mennen.   In   de   categorie   mennen   kan   de   klasse   M   gelijkgesteld worden aan klasse 3. FOKPREDIKAAT A, B, of C klasse Na stamboekopname (en/of veterinair goedgekeurde volledig beoordeelde hengsten op HK of Na- en Herkeuring) van minimaal 7 nakomelingen van de voor het leven goedgekeurde hengst, wordt de hengst voorzien van een Fokpredikaat A, B of C klasse. De hengst krijgt het fokpredikaat toegekend en uitgereikt op de hengstenkeuring. Alle positieve en negatieve beoordelingen van de nakomelingen worden meegenomen door de hengstencommissie bij het vaststellen van de fokklasse. De rapportage wordt voor 1 oktober van het jaar verstrekt aan de eigenaar van de hengst. PREFERENTSCHAP Merries   van   8   jaar   of   ouder   met   minstens   drie   afstammelingen   die   bekroond zijn   met   een   eerste   of   tweede   premie,   waarvan   er   twee   op   driejarige   of   oudere leeftijd   een   eerste   premie   behaald   moeten   hebben.   Een   goedgekeurde   zoon telt voor een eerste premie. Hengsten    bij    het    behalen    van    15    punten    met    inbegrip    van    minimaal    1 goedgekeurde    zoon,    indien    zij    voor    het    leven    zijn    goedgekeurd.    Bij    het behalen   van   30   punten   zonder   goedgekeurde   zoon   indien   zij   voor   het   leven zijn goedgekeurd. De punten kunnen op onderstaande manier worden verzameld. Een goedgekeurde zoon:   3 punten Een keurmerrie:         3 punten  Een stermerrie:   2 punten Een sterruin: 2 punten  Een 3e bezichtigingshengst: 1 punt PRESTATIESCHAP S (Sport) Z mennen     met 1 winstpunt.  Z dressuur    met 1 winstpunt.  Z springen    met 1 winstpunt.  Z samengesteld   met 1 winstpunt. D.E.R.   Dutch   Endurance   Riders   N.V.L.R.   Ned.   Ver.   Lange   Afstand   Ruiters. Gekwalificeerd in klasse IV.  I.B.O.P. A of AA hebben behaald alleen voor mini’s. Deze   voorwaarden   gelden   voor   merries,   hengsten   en   ruinen   in   de   grote   en   kleine maat.   Voor   de   mini-   en   kleine   maat   t/m   1.18   geldt:   de   in   hun   categorie   hoogst haalbare klasse met 5 winstpunten, indien deze lager is dan de klasse Z. PRESTATIESCHAP A (Afstammelingen) Merries   met   2   geregistreerde   kinderen   die   bij   een   basiswedstrijdorganisatie   tenminste een   M-klassering   met   5   winstpunten   in   één   van   de   disciplines:   dressuur,   springen, samengestelde wedstrijd mennen hebben behaald.  I.B.O.P.  A of AA. hebben behaald alleen voor mini's.